Alapítva:
1997.05.17.
 Hírek  |  Műhold  |  TV  |  Rádió  |  Kábel-TV  |  DVB  |  TV-DX Klub  |  Bazár  |  Források 
Téma: Műholdismertetők
<< Tartalom

Intersputnik logo Az Express-A-sorozat


Vételi lehetőségek   Footprint   Transzponder kiosztás

Az Intersputnik 1999.-ben kezdett az orosz műholdas flotta modernizálásához, ami elódázhatatlanná vált a Gorizont-család, valamint az Express-család holdjainak kiöregedése miatt.

Az Express-A-sorozat az eredeti tervek szerint 2 működő műholdból és egy földi tartalékból állt, ám a Proton-rakéta 1999. október 27.-i (Lásd: SATEurope Hírek 1999.10.28.) sikertelen indításakor az első hold megsemmisült. Ennek következtében a nyugati 14 fokra szánt második hold a keleti 80 fokra, míg a harmadik a nyugati 11 fokra került. (Így az Express-2 továbbra is a nyugati 14 fokon maradt, s a Gorizont 27 helyét vette át a harmadik Express A-hold. ) A megsemmisűlt hold pótlására egy vele teljesen megegyezőt építettek, ám azt nem a nyugati 14 fokra, hanem az Express AM-1 üzembeállásáig a keleti 40 fokra irányították.

Az orosz holdak elnevezésénél fontos tudni, hogy a pozícióik alapján kapták nevüket. Így ha valamelyiket átvezényelnék, akkor megváltozna a neve. Az 1. táblázatban a hazánkból látható Express-pozíciók olvashatók.

ElnevezésPozíció
Express 1nyugati 37,5 fok
Express 2nyugati 14 fok
Express 3nyugati 11 fok
Express 4keleti 40 fok
Express 5keleti 53 fok
Express 6keleti 80 fok

1.táblázat

A 2.táblázat a sorozat tagjainak pozícióját és fellövési időpontjait tartalmazza.

Műhold/ElnevezésPozícióFellövés
Express-A1/Express-6A(keleti 80 fok)1999.10.28. sikertelen
Express-A2/Express-6Akeleti 80 fok2000.03.12.
Express-A3/Express-3Anyugati 11 fok2000.06.24.
Express-A1R/Express-4Akeleti 40 fok2002.06.10.

2.táblázat

Az Express-A-k 7 évre (más forrássok szerint 10 évre) tervezett, 3 tengelyre stabilizált (nem imbolygó) holdak. A fedélzetükön 12 C- és 5 Ku-sávos transzpondert találunk. A kommunikációs egységet a francia Alcatel Espace készítette. Mivel a régi sorozat felváltására tervezték őket, ezért a régieken használt frekvenciák az új holdakon is megtalálhatók.

C-sávban az eddig használt 10 helyett már 12 tp.-t találunk az Express-A-kon. (Új az 5-ös és a 18-as.) A sávszélesség a 6-ost kivéve, amely 40 MHz, 36 MHz. Az orosz holdakon már megszokott módon a transzponderek polarizációja jobbraforgó (R).

Ku-sávban a korábbi 2 helyett már 5 tp. üzemelhet, melyek vertikálisan polarizáltak és 36 MHz sávszélességűek.

Az Express-A-holdak öt antennával rendelkeznek, melyek fedettségi területe különböző. Bizonyos antennák egy adott tartományon belül állíthatók, így a lábnyom is változhat.
A 3. táblázat az egyes antennák adatait tartalmazza.

Antenna Fedettség Állíthatóság Max.térerő Parabola méret
(a középpontban)
É-D K-NY
A2 spot-nyaláb (kör alakú) 8°/4° 8°/4° 48 dBW 40 cm
A3 kvázi-globál (kör alakú) nem állítható 32 dBW 250 cm
A4 zóna-nyaláb (elliptikus) 8°/8° 8°/8° 42 dBW 80 cm
A6 zóna-nyaláb (elliptikus) 8°/8° 8°/8° 39 dBW 110 cm
A9 zóna-nyaláb (elliptikus) 7,3°/0° 4°/4° 46 dBW 90 cm

3.táblázat

Az állíthatóságnál megadott adatokról annyit érdemes tudni, hogy a műholdon értendő 8°-os elmozdulás, a földfelszínen csaknem 60 magassági ill. szélességi foknak felel meg, azaz pl. az eddig az Egyelítőre mutató lábnyom-középpont akár az északi vagy déli szélesség ~60. fokára is átkerülhet! (A 4°-nál ez az elmozdulás a földfelszínen ~22°-nak felel meg.)

Az új sorozat bizonyos tp.-ei, hasonlóan a korábbi Express-ekhez nemcsak egy nyalábon sugározhatnak, hanem átkapcsolhatók. Újdonság viszont, hogy ez az átkapcsolás már nem csoportokban történik, hanem egyenként.

Fontos megemlítenünk, hogy az egyes tp.-ek teljesítménye nem azonos, így annak ellenére, hogy közös antennán sugároznak a térerejük különböző! Ez abból adódik, hogy a C-sávos tp.-ekhez 1 nagy teljesítményű (TP 6), 2 közepesen nagy teljesítményű (TP 8,10) és 9 normál teljesítményú erősítő kapcsolódik. A földelszínen mérhető EIRP ettől a teljesítménytől és a sugárzó antenna nyílásszögétől függ. Ezért van az, hogy ha pl. egy normál erősítővel rendelkező tp.-t (TP 14) az A4 antennáról átkapcsolnak a C-spotnyalábként funkcionáló, kis nyílásszögű A2 antennára, akkor a tp. által biztosított EIRP értéke 3 dBW-vel megnő.

A 4.táblázatban az Express-A-holdak transzpondereinek adatai valamint a vételükhez szükséges antennaméretek olvashatók. Kis betűvel adtuk meg azokhoz a konfigurációkhoz tartozó antennaméreteket, amelyek a jelenlegi ismeretek szerint nem lesznek használva!

Az Express A-holdak frekvenciakiosztása és vételi lehetőségeik

C-sáv TP Frekvencia Antenna Max.térerő Magyarországi vétel
Express-6AExpress-3AExpress-4A
53,625 RA6 39 dBW180-200 cm220 cm140-150 cm
63,675 RA2 48 dBWn.a.50 cm75-90 cm
A3 37 dBWn.a.n.a.n.a.
73,725 RA6 39 dBW180-200 cm220 cm140-150 cm
83,775 RA4 42 dBW130-140 cm160 cm100 cm
93,825 RA6 39 dBW180-200 cm220 cm140-150 cm
103,875 RA4 42 dBW130-140 cm160 cm100 cm
113,925 RA3 32 dBWn.a.360 cm360 cm
A6 39 dBW180-200 cm220 cm140-150 cm
143,975 RA2 42 dBWn.a.100 cm200 cm
A4 39 dBW180-200 cm220 cm140-150 cm
154,025 RA6 39 dBW180-200 cm220 cm140-150 cm
164,075 RA2 42 dBWn.a.100 cm200 cm
A4 39 dBW180-200 cm220 cm140-150 cm
174,125 RA6 39 dBW180-200 cm220 cm140-150 cm
184,175 RA4 39 dBW180-200 cm220 cm140-150 cm
Ku-sáv2211,475 VA9 46 dBW200 cm120 cm120 cm*
1211,525 V
2411,575 V
2011,625 V
2611,675 V

4.táblázat
A jelenleg nem használt nyalábokhoz tartozó értékek kisbetűvel olvashatók!
Az A9 nyaláb korábban a Közel-Kelet felé sugárzott, akkor 100-110 cm-es antennára volt szükség.

A mellékelt térképeken az Express-A-holdak nyalábjainak jelenleg ismert fedettségei valamint a rákapcsolt transzponderek láthatók.

Az Express A-holdak fedettségi területei


Express 6A Keleti 80 fok
A2 spot-nyaláb
   TP 6,(14,16)
A3 kvázi globál
   (TP 6,11)

  Jelenleg nem ismert.
  (Várhatóan nem lesz használva.)


A4/A6 zóna-nyaláb
   TP 8,10,14,16,18 / TP 5,7,9,11,15,17
  (Express 6A / A4&A6-beam)
  A második szám a TP 8 és TP 10-hez tartozó érték!
A9 zóna-nyaláb
   TP 12,20,22,24,26

Express 3A Nyugati 11 fok
A2 spot-nyaláb
   TP 6,14,(16)
  (Express 3A / A2-beam)
  A TP 14 EIRP értéke 6 dBW-vel kevesebb az itt láthatónál!
A3 kvázi-globál
   TP (6),11
A4/A6 zóna-nyaláb
   TP 8,10,(14),16,18 / TP 5,7,9,(11),15,17
  (Express 3A / A4&A6-beam)
  A második szám a TP 8 és TP 10-hez tartozó érték!
A9 zóna-nyaláb
   TP 12,20,22,24,26

Express 4A Keleti 40 fok
A2 spot-nyaláb
   TP 6,(14,16)
A3 kvázi-globál
   TP (6),11
A4/A6 zóna-nyaláb
   TP 8,10,14,16,18 / TP 5,7,9,(11),15,17
  (Express 4A / A4&A6-beam)
  A második szám a TP 8 és TP 10-hez tartozó érték!
A9 zóna-nyaláb
   TP 12,20,22,24,26

2000.július elején az Eutelsat teljes élettartamra kibérelte az Express 3A Ku-sávú tp.-eit.
Lásd: SATEurope Hírek 2000.07.30.

2003-2004.-től az Express AM sorozat holdjai, az AM-1 és az AM-22 startolnak majd a keleti 40 ill. a keleti 53 fok felé. Előbbi fedélzetén 9 C- és 16 vagy 18 Ku-sávos tp., míg az AM-22-n 24 Ku-sávos tp. kap majd helyet. Az AM-1 az Eutelsat-tal közösen készül, Sesat 2-nek is nevezik.

Kardos Attila

Az utolsó módosítás ideje: 2003. március 7.