Alapítva:
1997.05.17.
 Hírek  |  Műhold  |  TV  |  Rádió  |  Kábel-TV  |  DVB  |  TV-DX Klub  |  Bazár  |  Források 
Téma: Műholdismertetők
<< Tartalom

Eutelsat logo Az Eutelsat II-es sorozat

Archív, többé már nem aktualizált oldal!


Vételi lehetőségek   Footprint   Transzponder kiosztás

1990. nyarától az európai műholdas szervezet új, nagyobb teljesítményű műholdakkal kívánta felváltani az addig üzemelő holdjait. Tette ezt egyrészt a kiöregedő műholdak pótlása, másrészt az abban az időben már megindult Astra- Eutelsat párharc miatt. Összesen öt, csaknem azonos hold készült el a francia Aerospatiale gyárában. A két utolsó hold fedettségi területét megnövelték így az sokkal szélessebb területeket sugároz be, igaz emiatt egy kissé gyengébb térerővel. Az ötödik holdat sajnos sehol sem találhatjuk meg, mert a 63. Ariane rakéta harmadik fokozatának hibája a Türksat 1A-val az óceán fenekére jutatta. Pedig ez a hold lett volna az első, amely a mára már kiépült keleti 36 fokos pozícióban üzemelt volna, s így Kelet-Európát és Oroszországot fedte volna le. (Magyarország a sugárzás középpontjában lett volna!)

A 915 kg-os műholdakat 10 éves élettartamra tervezték, ebből min. 7 évre stabil pozíciós üzemmódra.
A fellövés után megmaradt extra üzemanyag miatt ez az érték némileg megmegnőtt, azonban ma már a még üzemelő holdak mindegyike csak ún. inclined orbit üzemmódban használható. Ilyenkor a stabil vétel már csak speciális, észak-dél irányban is mozgatható antennákkal lehetséges. (Az imbolygás mértékéről, mely évente ~1 fokkal nő, pl. a Lyngsat oldalain olvashat.)

A sorozat műholdjainak pozíciói- és fellövési adatait az 1. táblázatban láthatja.

MűholdEredeti pozícióJelenlegi pozícióStartidőpontStabilpályás
élettartam
Kikapcsolás ideje
Eutelsat II-F1keleti 13 fokkeleti 76 fok1990.VIII.30.8,6 év2003.X.
Eutelsat II-F2keleti 10 foknyugati 48 fok1991.I.15.9,2 év2005.XI.
Eutelsat II-F3keleti 16 fokkeleti 21,5 fok1992.I.10.8,3 év2004.XII.
Eutelsat II-F4Mkeleti 7 foknyugati 12,5 fok1992.VI.9.8,8 év2003.XI.
Eutelsat II-F5M(keleti 36 fok) 1994.I.24.  

1.táblázat

A fedélzeten 16 aktív és 8 tartalék transzponder található, melyek 50 W teljesítményűek.(Összehasonlításul a Hot Bird 2 pl. 110 W-osak.) A 16-ból 7 sávszélessége 72 MHz (azaz pl. két analóg adás is elfér rajta), míg a többi 36 MHz-es (így egy analóg adás mellett elfér egy digitális is). A 72 MHz-es tp.-eket szokás két 36 MHz-es féltp.-ként is kezelni, ekkor a tp. száma A vagy B végződést kap.

A tp.-ek két nyalábra kapcsolhatók. Az erősebb, ún. szuper-nyaláb (superbeam) vételéhez a középpontban 60 cm-es, míg a szélesebb fedettséget nyújtó ún. széles-nyalábhoz (widebeam) 90 cm-es antenna kell.
A tp.-ek a műhold két antennájára kapcsolódnak, melyek nevüket onnan kapták, hogy a műhold melyik oldalán (keleti vagy nyugati ill. east vagy west) helyezkednek el. A két antenna által biztosított szuper-nyaláb fedettsége azonos, ám a széles-nyaláb esetében a fedettségi terület egy kissé eltér. A II-es sorozat majdnem minden tp.-én a sugárzás teljesímény állítható, így azzal is számolni kell, hogy nem minden frekvenciáról vehető maximális teljesítménnyel az adás. Ezenkívül a 72 MHz-es tp.-ek esetében, ha mindkét féltp.-en van sugárzás, a térerő jelentősen lecsökken. Ez főleg a II-F4M esetében okoz problémát, mivel itt a megnövelt fedettségi terület miatt a (72 MHz-es tp.-eken sugárzó) műsorok nagy része már min. 150 cm-es antennát igényel a tökéletes vételhez. A 2. táblázatban a II-es sorozat hazai vételi lehetőségeit adjuk meg.

Az Eutelsat II-es sorozat Magyarországi vételi lehetőségei

MűholdNyaláb Antennaméret
Optimális eset Ajánlott
II-F1
(utolsó pozícióban)
Szuper-nyalábnem használt
Keleti széles-nyaláb nem vehető
Nyugati széles-nyaláb 180 cm250 cm
II-F2
(utolsó pozícióban)
Szuper-nyalábnem használt
Keleti széles-nyaláb 90 cm110 cm
Nyugati széles-nyaláb 100 cm120 cm
II-F3
(utolsó pozícióban)
Szuper-nyalábnem használt
Keleti széles-nyaláb 90 cm110 cm
Nyugati széles-nyaláb 90 cm110 cm
II-F4M
(utolsó pozícióban)
Szuper-nyalábnem használt
Keleti széles-nyaláb 110-120 cm150 cm
Nyugati széles-nyaláb 100 cm140 cm

2.táblázat

A II-es sorozaton a tp.-ek csoportokba vannak szervezve. Az azonos csoportban található tp.-ek azonos nyalábon sugároznak, azaz csak együtt kapcsolhatók át szuper-nyalábról a széles-nyalábra ill. fordítva.
A tp.-csoportok adatai a 3. táblázatban olvashatók.

Transzponder-csoportok Antenna
20, 21, 22, 32, 34West
25, 26, 27, 37, 39West
33, 40, 42, 44East
38, 45, 47, 49East
41, 43West
46, 48West

3.táblázat

A 16-ból 10 tp. frekvenciája fixen rögzített. A maradék hathoz két frekvencia tartozik (egy a 11 GHz-es, egy pedig a 12 GHz-es tartományban), melyek között az átkapcsolás független. Átkapcsoláskor a tp. jelzése megváltozik: a II-es sorozaton alkalmazott jelölésnek megfelelően a 11 GHz-es sávban 3-mal kezdődik, míg a 12 GHz-es tartományban 4-gyel. Az így összetartozó párok a 4. táblázatban találhatók.

11 GHz-es sáv12 GHz-es sáv
TP 32 (11,554 H)TP 42 (12,604 H)
TP 37 (11,575 V)TP 47 (12,625 V)
TP 33 (11,595 H)TP 43 (12,645 H)
TP 38 (11,615 V)TP 48 (12,666 V)
TP 34A (11,638 H)TP 44A (12,688 H)
TP 39 (11,658 V)TP 49 (12,708 V)
TP 34B (11,675 H)TP 44B (12,728 H)

4.táblázat

A 5. táblázatban olvasható, hogy a II-es sorozat egy frekvenciája az egyes holdakon milyen polaritással található és melyik tp.-nek felel meg, ezenkívül látható, hogy mekkora az a max. érték amivel a sugárzás teljesítménye csökkenthető. Az első szám a II-F1 és II-F4 M holdhoz, a második pedig a II-F2 és II-F3-hoz tartozó érték.

A II-es sorozat frekvenciakiosztása

SávFrekvenciaII-F1 / II-F4M II-F2 / II-F3Max.csökkentés (dB)
10 GHz 10,971H (20 A)V (25 A)5 ill. 0
10,986V (25 A)H (20 A)0 ill. 5
11,005H (20 B)V (25 B)5 ill. 0
11,016V (25 B)H (20 B)0 ill. 5
11,049V (26 A)H (21 A)0 ill. 5
11,055H (21 A)V (26 A)5 ill. 0
11,080V (26 B)H (21 B)0 ill. 5
11,095H (21 B)V (26 B)5 ill. 0
11,133V (27 A)H (22 A)2 ill. 5,5
11,146H (22 A)V (27 A)5,5 ill. 2
11,163V (27 B)H (2B A)2 ill. 5,5
11,181H (22 B)V (27 B)5,5 ill. 2
11 GHz 11,554H (32)H (32)1,4
11,575V (37)V (37)0
11,595H (33)H (33)1,5
11,615V (38)V (38)1,6
11,638H (34 A)H (34 A)3
11,658V (39)V (39)0
11,675H (34 B)H (34 B)8
12 GHz 12,521H (40)H (40)0
12,542V (45)V (45)0
12,563H (41)H (41)0
12,583V (46)V (46)0
12,604H (42)H (42)1,4
12,625V (47)H (47)0
12,645V (43)V (43)1,5
12,666H (48)H (48)1,6
12,688H (44 A)H (44 A)3
12,708V (49)V (49)0
12,728H (44 B)H (44 B)8

5.táblázat

Az Eutelsat II-es műholdak fedettségi térképei:


II-F1 (Deorbitálva, utolsó ismert fedettség)
Nyugati széles-nyaláb  (Widebeam West) Keleti széles-nyaláb  (Widebeam East)
Szuper-nyaláb  (Superbeam)
    Nem volt használatban, nem ismert.
 

II-F2 (Deorbitálva, utolsó ismert fedettség)
Nyugati széles-nyaláb  (Widebeam West) Keleti széles-nyaláb  (Widebeam East)
Szuper-nyaláb  (Superbeam)
    Jelenleg nincs használatban.
 

II-F3 (Deorbitálva, utolsó ismert fedettség)
Nyugati széles-nyaláb  (Widebeam West) Keleti széles-nyaláb  (Widebeam East)
Szuper-nyaláb  (Superbeam)
    Jelenleg nincs használatban.
 

II-F4M (Deorbitálva, utolsó ismert fedettség)
Nyugati széles-nyaláb  (Widebeam West) Keleti széles-nyaláb  (Widebeam East)
Szuper-nyaláb  (Superbeam)
    Jelenleg nincs használatban.
 

A jelenleg a holdakról sugárzott műsorok listája a LyngSat oldalain olvasható.

Kardos Attila

Az utolsó módosítás ideje: 2006. május 27.